BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Moduł laboratoryjnej wytłaczarki jednoślimakowej


Aparat: Moduł laboratoryjnej wytłaczarki jednoślimakowej
Typ/model: HAAKE PolyLab OS-RheomexOS 19
Producent: Thermo Scientific
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Wytłaczanie polimerów termoplastycznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Adres: ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań
Kontakt: dr Robert Przekop, tel. 510 810 681, techczt@amu.edu.pl, www.3dprint.home.amu.edu.pl
Słowa kluczowe: wytłaczanie, polimery, termoplasty, wytłaczarka jednoślimakowa, przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego