BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Moduł ramanowski

Aparat: Moduł ramanowski
Typ/model:
Producent: Nicolet
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w laser YAG 1064 nm. W komorze pomiarowej przystawka „Micro-Stage” do pomiarów map spektralnych wraz z kamerą wideo do bezpośredniego podglądu preparatu. Plamka lasera o średnicy 50 µm lub 1 mm może być przesuwana po polu mapy o skok 1µm
Zastosowanie: Badania chemiczne (zakres przesunięcia ramanowskiego: 100 cm-1÷ 3700 cm-1)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Adres:

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Kontakt: dr inż. Włodzimierz Biniaś; wbinias@ath.bielsko.pl, dr inż. Dorota Biniaś; dbinias@ath.bielsko.pl
Słowa kluczowe: Raman, ramanowska mapa spektralna

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego