BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Mostek pomiarowy

Aparat: Mostek pomiarowy
Typ/model: 2818
Producent: Tettex
Rok produkcji: 1992
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Ogrzewane cele pomiarowe do badania prób stałych i ciekłych, napięcie do 1500 V, temp. grzania do 200 °C
Zastosowanie: Oznaczanie: przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych tg δ dla ciał stałych i cieczy
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg: PN-86/E-04403; PN-86/E-04409
Nazwa instytucji: PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Adres: 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 222
Kontakt: Urszula Trzcinska; tel. 54 237 34 12; urszula.trzcinska@prolab.pl
Słowa kluczowe: przenikalność elektryczna i współczynnik strat dielektrycznych, rezystywność skrośna

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego