BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Nacinarka karbu

Aparat: Nacinarka karbu
Typ/model: Notchvis 6816000
Producent: Ceast
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Manualna, typ karbu A
Zastosowanie: Przygotowanie próbek do badań udarności wg Charpy'ego i Izoda
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg: PN-EN ISO 179-1:2010; PN-EN ISO 180:2004
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego