BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Nadprzewodzący spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości

Aparat: Nadprzewodzący spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości
Typ/model: Avance II 600 MHz Ultrashield Plus
Producent: Bruker
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Spektrometr wyposażony jest w MAGNES/LOCK SYSTEM, tzn. aktywnie ekranowany magnes nadprzewodzący o indukcji magnetycznej 14,095 Tesla. Oprzyrządowanie umożliwia pracę w niskich temperaturach (-150 °C) z użyciem ciekłego azotu. Badania prowadzone są przy użyciu jednej z 3 głowic: szerokopasmowej sondy 5 mm (pracującej w zakresie od Ag-109 do P-31), przełączanej poczwórnej sondy 5 mm z automatycznym przełączaniem pomiędzy jądrami 13C, 31P, 1H i 15N lub potrójnej sondy kriogenicznej 5 mm z automatycznym przełączaniem pomiędzy jądrami 1H, 13C i 15N. Spektrometr wyposażony jest również w krioplatformę - urządzenie i akcesoria schładzające do operacji z sondą kriogeniczną

Zastosowanie: Badania struktury wymagające wysokich częstotliwości pola i czułości (analiza mikrostruktury łańcuchów polimerowych, nowej generacji leków, struktury biopolimerów, pomiary płynów ustrojowych itp.). Badania kinetyki reakcji. Rejestracja widm jednowymiarowych: 1H, 13C, 15N, 31P i dwuwymiarowych: COSY, HMBC, HMQC, HSQC, NOESY, TOCSY
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres:

41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34

Kontakt: Katarzyna Gębarowska; tel. 32 271 60 777; kgebarowska@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: widma jednowymiarowe, widma dwuwymiarowe, COSY, HMBC, HMQC, HSQC, NOESY, TOCSY

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego