BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Osmometr parowy

Aparat: Osmometr parowy
Typ/model: Osmomat 070-B
Producent: Gonotec
Rok produkcji: 1996
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Oznaczanie ciężarów cząsteczkowych < 35 000 w rozpuszczalnikach organicznych i wodnych w temp. od 30 °C do 130 °C
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Adres:

70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10

Kontakt: dr inż. Agnieszka Piegat; tel. 91 449 44 55; apiegat@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: oznaczanie mas molowych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego