BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Oxidizer


Aparat: Oxidizer
Typ/model: Model 307
Producent: Perkin Elmer
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Automatyczny system preparatyki próbki paliwa alternatywnego i/lub polimerów pod kątem analizy ciekłoscyntylacyjnej
Zastosowanie: Przygotowanie próbki celem określenia zawartości frakcji biodegradowalnej w paliwach alternatywnych lub zawartości surowców odnawialnych w polimerach
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: badania akredytowane: PN-EN 15540:2011, CN/TS 16640:2014 - zawartość węgla biogennego, udział składników odnawialnych metodą izotopu węgla C14
Nazwa instytucji: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Adres:

Ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole

Kontakt: dr Joanna Poluszyńska, tel. 77 456 32 01 w. 356, j.poluszynska@icimb.pl; mgr inż. Michał Lenkiewicz tel. 77 456 32 01 w. 320, m.lenkiewicz@icimb.pl
Słowa kluczowe: LSC, C14, ciekła scyntylacja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego