BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Palnik 50W

Aparat: Palnik 50W
Typ/model:
Producent: Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki
Rok produkcji: 2003
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper
Zastosowanie: Oznaczanie palności cienkich, giętkich kształtek. Do klasyfikowania, w małej skali laboratoryjnej, próbek ustawionych pionowo albo poziomo wykonanych z tworzywa sztucznego i innych niemetalicznych materiałów, narażonych na działanie płomienia 50 W
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN-EN ISO 9773; PN-EN 60695-11-10
Nazwa instytucji: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Adres:

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31

Kontakt: Katarzyna Wanot; tel. 32 200 75 23; k.wanot@emag.pl
Słowa kluczowe: płomień probierczy 50W, badanie zagrożenia ogniowego

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego