BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Palnik igłowy


Aparat: Palnik igłowy
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper, termopara
Zastosowanie: Badanie zagrożenia ogniowego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 60695-11-5
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Rafał Porowski; tel. 22 769 32 18; rporowski@cnbop.pl
Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, kompozyty, klasyfikacja palności

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego