BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Piec laboratoryjny komorowy

Aparat: Piec laboratoryjny komorowy
Typ/model: CSF 11/3 i CWF/5
Producent: Carbolite
Rok produkcji: 1995
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Temperatura pracy pieca: od 250 oC do 1100 oC. Pojemność komory – ok. 4 l
Zastosowanie: Spopielanie próbek, oznaczanie zawartości popiołu w surowcach stosowanych do produkcji gumy oraz w mieszankach i wyrobach gumowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: badanie akredytowane: PN-ISO 247:1996
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: Michał Lewandowski, tel. (22) 723-60-25, e-mail: m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: popiół, mineralizacja na “sucho”, guma, kauczuki, surowce do produkcji gumy, mieszanki kauczkowe, wyroby gumowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego