BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Piknometr

Aparat: Piknometr helowy
Typ/model: UPY 20
Producent: Quantachrome Instruments
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres: od 0,5000 g/cm3 do 3,0000 g/cm3
Zastosowanie: Oznaczanie gęstości właściwej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN ISO 1183-3:2003
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego