BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Plastometr

Aparat: Plastometr
Typ/model: MFI 450C2
Producent: Sciteq A/S
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Składa się z: elementu mierzącego temperaturę, systemu odcinającego, systemu obciążania, automatycznego systemu kontroli czasu
Zastosowanie: Oznaczanie MFR i MVR polimerów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Włókiennictwa
Adres:

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15

Kontakt: dr Marta Łatwińska; tel. 42 616 31 82; mlatwinska@iw.lodz.pl, mgr Marcin Kudzin; tel. 42 616 31 21; kudzin@iw.lodz.pl
Słowa kluczowe: masowy wskaźnik szybkości płynięcia; objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego