BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Plastometr

Aparat: Plastometr Aflow
Typ/model: BMF-005
Producent: Zwick/Roell
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie właściwości reologicznych tworzyw
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: dr Ł. Korach; tel. 77 452 71 46; lukasz.korach@uni.opole.pl
Słowa kluczowe: MFI, MFR, reologia,

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego