BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Plastometr kapilarny

Aparat: Plastometr kapilarny
Typ/model: MFlow
Producent: Zwick
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: od 50 oC do 450 oC; obciążenia: od 0,325 kg do 21,6 kg
Zastosowanie: Oznaczanie wskaźnika szybkość płynięcia MFR i MVR
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN-EN ISO 1133
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Adres:

44-100 Gliwice, ul.Chorzowska 50A

Kontakt: Małgorzata Kurcok; tel. 32 231 90 44; m.kurcok@impib.pl
Słowa kluczowe: wskaźnik szybkość płynięcia, MFR, MVR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego