BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Plastometr obciążnikowy

Aparat: Plastometr obciążnikowy
Typ/model: Melt Flow TQ 6841
Producent: Ceast
Rok produkcji: 1993
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Dysze o długości 8 mm, średnicy: 2,095 mm i 1,18 mm; temperatura pracy: od 100 °C do 400 °C, stosowane obciążenie: 11,77 N (1200g), 21,18 N (2160g); urządzenie sterowane komputerowo
Zastosowanie: Oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia MFR/MVR, kontrola jakości
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg ISO 1133, ASTM D 1238
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Adres:

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

Kontakt: dr inż. Konrad Kwiatkowski; tel. 91 449 45 89; konrad.kwiatkowski@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: przetwórstwo tworzyw polimerowych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego