BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Plastometr obciążnikowy

Aparat: Plastometr obciążnikowy
Typ/model: LMI 4004
Producent: Dynisco
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Ocena masowego wskaźnika szybkości płynięcia – MFR (metoda A); objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia – MVR (metoda B) oraz gęstości polimeru w warunkach przetwórczych (metoda A/B). Plastometr posiada funkcję oceny lepkości pozornej PET
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg ISO 1133
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Adres:

90- 965 Poznań, Pl. M.Skłodowskiej-Curie 2

Kontakt: dr inż. Arkadiusz Kloziński; tel. 61 665 37 84; Arkadiusz.Klozinski@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: plastometr, MFR, MVR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego