BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Plastometr obciążnikowy

Aparat: Plastometr obciążnikowy
Typ/model:
Producent: Metalchem
Rok produkcji: 1995
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: 0÷599 °C
Zastosowanie: Wyznaczanie MFR [g/10min], MVR [cm3/10min]
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg norm
Nazwa instytucji: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Adres:

75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17

Kontakt: dr inż. Tomasz Rydzkowski; tel. 94 347 84 24; tomasz.rydzkowski@tu.koszalin.pl, dr inż. Iwona Michalska-Pożoga; tel. 94 347 84 25; iwona.michalska-pozoga@tu.koszalin.pl
Słowa kluczowe: tworzywa polimerowe, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, MFR, objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, MVR, właściwości przetwórcze

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego