BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Plastometr obciążnikowy

Aparat: Plastometr obciążnikowy
Typ/model: TEST 4004
Producent: Dynisco
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Automatyczny pomiar i zapis wyników. Zestaw obciążników
Zastosowanie: Oznaczanie lepkości i wskaźnika płynięcia termoplastycznych tworzyw sztucznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN ISO 1133
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:

61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3

Kontakt: dr inż. D. Czarnecka-Komrowska; tel. 61 665 27 32; dorota.czarnecka-komorowska@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: lepkość, MVR, MFR, MFI

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego