BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Plastometr

Aparat: Plastometr
Typ/model: REO-100
Producent: Hydrapress
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pomiar temperatury: 30 - 300 oC. Obciążenia: 0,325, 2,16, 5, 10 kg
Zastosowanie: Oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych - MFR, MVR
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania zgodnie z PN-EN
Nazwa instytucji: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Adres:

85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Kontakt: prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, dr inż. Dariusz Sykutera, dr inż. Karol Pepliński, mgr inż. Piotr Czyżewski; tel. 52 340 82 31, 52 340 82 24, 52 340 87 39; 52 340 82 22; marek.bielinski@utp.edu.pl; karolpep@utp.edu.pl; dariusz.sykutera@utp.edu.pl;
Słowa kluczowe: plastometr, MFI, MFR, wskaźnik szybkości płynięcia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego