BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Plastometr

Aparat: Plastometr
Typ/model: Melt Flow Indexer LMI 4003
Producent: Dynisco
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres: od 40 °C do 425 °C; dla obciążeń nominalnych: 1,20; 2,20; 5,0 kg
Zastosowanie:
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN ISO 1133:2006
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego