BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Plastometr

Aparat: Plastometr
Typ/model: MP600
Producent: Tinius Olsen
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Ekstensometr PPDT-600
Zastosowanie: Oznaczanie masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia. Badanie właściwości przetwórczych materiałów polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30

Kontakt: dr inż. Krzysztof Moraczewski; tel. 52 341 93 13; kmm@ukw.edu. pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego