BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Plastometr

Aparat: Plastometr
Typ/model: D 4993 DE
Producent: Dynisco
Rok produkcji: 1998
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie wskaźnika szybkości płynięcia tworzywa (MFR/MVR)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN ISO 1133:2006
Nazwa instytucji: Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Adres:

42-201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19C

Kontakt: dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz; tel. 34 325 06 59; kwiatkowski@ipp.pcz.pl
Słowa kluczowe: wskaźnik szybkości płynięcia, MFR, MVR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego