BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Polarymetr automatyczny


Aparat: Polarymetr automatyczny
Typ/model: IP-digi FD1
Producent: InsMark
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Ultratermostat, termostatowana cela pomiarowa o długości 100 i 200 mm.

Zakres pomiarów od -90° do +90°.
Zastosowanie: Pomiar stężenia (zawartości) substancji optycznie czynnej, pomiar aktywności optycznej substancji (kąta skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego), pomiar czystości optycznej enancjomerów, kontrola jakości surowców, badania kinetyki reakcji
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Adres: ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań
Kontakt: dr Robert Przekop, tel. 510 810 681, techczt@amu.edu.pl, www.3dprint.home.amu.edu.pl
Słowa kluczowe: skręcalność optyczna, skręcalność właściwa, stężenie, skala cukrowa [°Z]

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego