BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Połyskomierz trójkątowy


Aparat: Połyskomierz trójkątowy 20°/60°/85°
Typ/model: BGD 515 Glossmeter
Producent: Biuged Laboratory Instruments
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Urządzenie emitujące strumień białego, niespolaryzowanego światła pod ustalonym kątem mierzonym pomiędzy prostą równoległą do strumienia światła a prostą prostopadłą do badanej powierzchni. Urządzenie o geometrii 20°, 45°, 60°.
Zastosowanie: Reflektometria, pomiar połysku powierzchni
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: PN-EN ISO 2813:2014-11
Nazwa instytucji: Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Adres: ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań
Kontakt: dr Robert Przekop, tel. 510 810 681, techczt@amu.edu.pl, www.3dprint.home.amu.edu.pl
Słowa kluczowe: połysk, reflektometr

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego