BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Połyskomierz

Aparat: Połyskomierz
Typ/model: Pico Gloss503
Producent: Erichsen
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Połyskomierz trójkątowy 20°/60°/85°; wzorzec wysokiego połysku; oprogramowanie Picogloss
Zastosowanie: Oznaczanie połysku różnych materiałów, przy kątach pomiaru 20°, 60° lub 85°
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Pomiary prowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 2813
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP; tel. 22 568 23 78, fax 22 568 25 64; janusz.kozakiewicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: oznaczanie połysku

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego