BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Połyskomierz

Aparat: Połyskomierz
Typ/model: micro-gloss 60º
Producent: Byk
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres kąta pomiarowego 60º; dokładność pomiaru ± 0,24 (94) GU; rozdzielczość wskazań 0,1
Zastosowanie: Miernik połysku w zakresie kąta pomiarowego 60º
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 2813
Nazwa instytucji: Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Adres:

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Kontakt: Adrian Strąk; tel. 22 579 64 63; a.strak@itb.pl
Słowa kluczowe: połyskomierz, połysk, byk, ISO, 2813

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego