BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Powlekarka

Aparat: Powlekarka
Typ/model: Coating Unit CU5
Producent: Sumet-Messtechnik
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Możliwość powlekania w trybie pojedynczych arkuszy (A4) lub w trybie ciągłym (wstęga papieru o szerokości do 300 mm), różne techniki powlekania
Zastosowanie: Powlekanie arkuszy i wstęgi
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Agnieszka Romanowska-Osuch; tel. 91 449 65 93; agnieszka.romanowska-osuch@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: powlekarka, powlekanie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego