BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Powlekarka laboratoryjna

Aparat: Powlekarka laboratoryjna
Typ/model: Unicoater 409
Producent: Erichsen
Rok produkcji: 2004
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Prędkość powlekania 5 – 99 mm/s, maksymalna powierzchnia aplikacji 33,5/34,5 cm, grubość nanoszonej mokrej warstwy 6 – 500 µm
Zastosowanie: Modyfikacja powierzchniowa materiałów celulozowych oraz folii poprzez nanoszenie kompozycji powłokotwórczych za pomocą wałków lub układów szczelinowych o zadanej grubości
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Agnieszka Romanowska-Osuch; tel. 91 449 65 93; agnieszka.romanowska-osuch@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: powlekanie, modyfikacja powierzchniowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego