BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Przenośny chromatograf gazowy

Aparat: Przenośny chromatograf gazowy
Typ/model: Micro GC CP-4900
Producent: Varian
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektor TCD
Zastosowanie: Bieżąca analiza składu produktów gazowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: mgr inż. Marcin Kopczyński; tel. 032 271 00 41 wew. 325; mkopczynski@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: GC, analiza składu

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego