BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Przesiewacz powietrzny


Aparat: Przesiewacz powietrzny
Typ/model: 200 LS-N
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Sita: 40 μm, 63 μm, 125 μm, 425 μm, 180 μm, 4 mm
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości ziaren o określonej wielkości
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg normy PN-EN 615
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213


Kontakt: Joanna Rakowska; tel. 22 769 32 45; jrakowska@cnbop.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego