BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Przyrząd do miareczkowania

Aparat: Przyrząd do miareczkowania
Typ/model: DL50
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Półautomatyczny aparat do miareczkowania grup hydroksylowych, karboksylowych i aminowych w roztworach polimerów
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości grup funkcyjnych, szacowanie liczbowo średniego ciężaru cząsteczkowego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Adres:

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

Kontakt: dr inż. Elżbieta Piesowicz; tel. 91 449 44 57; senel@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: analiza chemiczna

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego