BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Przyrząd do nacinania karbu

Aparat: Przyrząd do nacinania karbu
Typ/model:
Producent: CEAST-Instron
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w dwa rodzaje noży do wycinania karbów
Zastosowanie: Nacinanie karbów na próbkach do badania udarności tworzyw polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Adres:

35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12

Kontakt: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski; tel. 17 865 12 23; mhen@prz.edu.pl, dr inż. Mariusz Oleksy; tel. 17 865 12 23; molek@prz.edu.pl
Słowa kluczowe: udarność, karb

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego