BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Przyrząd do oceny odporności powłok na ścieranie

Aparat: Przyrząd do oceny odporności powłok na ścieranie
Typ/model: Taber Abraser typ 352
Producent: Erichsen
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Komplet krążków ściernych, odsysacz pyłu
Zastosowanie: Oznaczanie odporności na ścieranie powłoki z farby, lakieru lub podobnego produktu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN ISO 7784-2
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP; tel. 22 568 23 78, fax 22 568 25 64; janusz.kozakiewicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: odporność na ścieranie, powłoki

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego