BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Przyrząd do określania przyczepności powłok

Aparat: Przyrząd do określania przyczepności powłok
Typ/model:
Producent: Erichsen
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zestaw noży

Zastosowanie: Oznaczanie przyczepności powłok z farby, lakieru lub produktu podobnego, do podłoża metodą siatki nacięć
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-EN ISO 2409
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP; tel. 22 568 23 78, fax 22 568 25 64; janusz.kozakiewicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: przyczepność powłok, metoda siatki nacięć

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego