BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Przyrząd do oznaczania elastyczności powłok

Aparat: Przyrząd do oznaczania elastyczności powłok
Typ/model: 266
Producent: Erichsen
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Komplet znormalizowanych sworzni
Zastosowanie: Ocena odporności powłoki z farby, lakieru lub produktu podobnego na pękanie i/lub odstawanie od metalowego podłoża podczas ich zginania wokół stożkowego sworznia, w znormalizowanych warunkach
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN-EN ISO 1519
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP; tel. 22 568 23 78, fax 22 568 25 64; janusz.kozakiewicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: odporność na pękanie, elastyczność, powłoki

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego