BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Przyrząd do oznaczania mrozoodporności

Aparat: Przyrząd do oznaczania mrozoodporności
Typ/model:
Producent: Metallist
Rok produkcji: 1976
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy: 0 - 10 mm; temperatura badania: od 23 ºC do -70 ºC
Zastosowanie: Oznaczanie współczynnika elastycznego powrotu gumy przy ściskaniu w zależności od temperatury
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN-79/ C-04237.04
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: mgr inż. Michał Lewandowski; tel. 22 723 60 25 wew. 182; m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: guma, elastomery, mrozoodporność, współczynnik elastycznego powrotu

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego