BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Przyrząd do pomiaru odporności na uderzenie

Aparat: Przyrząd do pomiaru odporności na uderzenie
Typ/model:
Producent: Du Pont
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Masa ciężarka – 1000 gramów; max wysokość, z której spada ciężarek – 50 cm
Zastosowanie: Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: Anna Niska; tel. 22 568 22 37; anna.niska@ichp.pl
Słowa kluczowe: odporność na uderzenie, powłoki

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego