BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Przyrząd do pomiaru współczynnika tarcia

Aparat: Przyrząd do pomiaru współczynnika tarcia
Typ/model: WTP/1
Producent:
Rok produkcji: 1983
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Pomiar współczynnika tarcia
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: taśmy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego