BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Przyrząd print-surf

Aparat: Przyrząd print-surf (PPS)
Typ/model: SE 115
Producent: Lorentzen & Wettre
Rok produkcji: 2000
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy: od 0,6 µm do10 µm
Zastosowanie: Oznaczanie gładkości /szorstkości powierzchni , wynik w µm
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Urszula Janiga; tel./fax 42 636 88 23; icplpap@ ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: PPS, gładkość, szorstkość

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego