BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Refraktometr Abbego

Aparat: Refraktometr Abbego
Typ/model: AR 2/L
Producent: Krüss Optronic
Rok produkcji: 2005
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy: współczynnik załamania światła: 1,300 – 1,700 nD; stężenie cukru: 0,0 – 95 %; rozdzielczość i dokładność: współczynnik załamania światła – 0,0003 nD; stężenie cukru – 0,2 %; dodatkowo światło sztuczne; zakres temperatury pomiaru: od 0 °C do 70 °C
Zastosowanie: Pomiar współczynnika załamania światła nD, stężenia w % oraz stopnia dyspersji nF-nC przeźroczystych oraz matowych cieczy i ciał stałych; badania jakościowe; oznaczanie stężenia; oznaczanie składu mieszaniny; kontrola czystości związku; kontrola produktu w procesie produkcyjnym
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Adres:

62-200 Gniezno, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38

Kontakt: Katarzyna Sobocińska; tel. 61 425 72 84 wew. 225; k.sobocinska@pwsz-gniezno.edu.pl
Słowa kluczowe: współczynnik załamania światła, stężenie cukru, stopień polimeryzacji

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego