BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Refraktometr


Aparat: Refraktometr
Typ/model: RL3
Producent: PZO
Rok produkcji: 1999
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Refraktometr Abbe’go
Zastosowanie:
Pomiar współczynnika załamania światła płynów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Adres:

ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

Kontakt: mgr inż. Lidia Ciołek, tel.: 22 549 97 33, l.ciolek@icimb.pl
Słowa kluczowe: współczynnik załamania światła

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego