BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr

Aparat: Reometr
Typ/model: Haake Mars III
Producent: Thermo Fischer Scientific
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temp. pracy: 20 °C - 600 °C. Parametry: rozdzielczość kątowa czujnika: 0,12 mrad; szybkość obrotowa (tryb CR): 10-7 - 4500 obr./min; szybkość obrotowa (tryb CS): 10-7 - 4500 obr./min; naprężenie CR: 10 nNm - 200 mNm; naprężenie CS: 3 nNm – 200 mNm; łożyskowanie powietrzne; częstotliwość oscylacji: 10-4 - 100 Hz; siła normalna: 0,01 N - 50 N (w obu kierunkach); możliwość prowadzenia pomiarów przy stałym w czasie odkształceniu i naprężeniu; możliwość prowadzenia pomiarów przy sinusoidalnie zmiennym w czasie odkształceniu i naprężeniu, możliwość pomiarów z nastawianiem siły normalnej dla pomiarów w trybie CR i CS
Zastosowanie: Umożliwia badania reologiczne i analizę: zależności naprężeń ścinających w funkcji prędkości deformacji, zależności naprężeń normalnych od obciążenia, zmiany lepkości w funkcji temperatury, zmiany lepkości w funkcji ciśnienia, zmiany lepkości w funkcji prędkości deformacji, punktu płynięcia, właściwości lepkosprężystych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Kontakt: dr inż. Agnieszka Leszczyńska; tel. 12 628 26 95; c-4@chemia.pk.edu.pl
Słowa kluczowe: reologia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego