BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr Bohlin

Aparat: Reometr Bohlin
Typ/model:
Producent: Bohlin Instruments Ltd.
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Termostat elektroniczny typu Peltier ; temperatura pracy przy zastosowaniu zewnętrznego termostatu cyrkulacyjnego: od - 40 °C do 180 °C (stabilność temperatury: ±0.01 °C); kompresor bezolejowy do powietrza z filtrem, osuszaczem i obudową tłumiącą (model Dental-Air 3); komplet układów pomiarowych: stożek-płytka, płytka-płytka, współosiowe walce

Zastosowanie: Pomiar lepkości dynamicznej cieczy, lepkości oraz naprężenia ścinającego w funkcji szybkości ścinania, wyznaczania naprężenia uplastyczniającego. Pomiary właściwości ciał lepkosprężystych. Wyznaczanie zmian: modułów strat, akumulacji oraz zespolonego; lepkości zespolonej; kąta przesunięcia fazowego w funkcji częstotliwości i temperatury.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie procesu utwardzania żywic wykonywane wg normy ASTM D4473-01
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP; tel. 22 568 23 78, fax 22 568 25 64; janusz.kozakiewicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: reometr, lepkość dynamiczna cieczy, lepkość oraz naprężenie ścinające w funkcji szybkości ścinania, wyznaczania naprężenia uplastyczniającego, właściwości ciał lepkosprężystych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego