BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr bezrotorowy

Aparat: Reometr bezrotorowy
Typ/model: MDR2000
Producent: Alpha Technologies
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury pomiaru od 25 oC do 200 oC, częstotliwość oscylacji 1,667 Hz, odkształcenie 0,2; 0,5; 1 i 3o
Zastosowanie: Pomiary reometryczne i wiskozymetryczne mieszanek elastomerowych i polimerów, kinetyka sieciowania
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania zgodnie z normami ASTM D5289, ISO 6502
Nazwa instytucji: Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16
Kontakt: dr inż. Magdalena Lipińska; 42 631 32 08; magdalena.lipinska@p.lodz.pl
Słowa kluczowe: właściwości reometryczne, kinetyka sieciowania, wulkanizacja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego