BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr bezrotorowy

Aparat: Reometr bezrotorowy
Typ/model: MDR2000
Producent: Monsanto
Rok produkcji: 1991
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatur: 30 ºC - 200 ºC. Kąt oscylacji dolnej komory 1º. Częstotliwość oscylacji 1,67 Hz
Zastosowanie: Badanie przebiegu wulkanizacji mieszanek kauczukowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Metoda badania akredytowana/ Badania wykonywane wg normy PN-ISO 6502:2007
Nazwa instytucji: Odział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Adres: 05-820 Piastów, ul. Harcerska 30
Kontakt: mgr inż. Michał Lewandowski; tel. 22 723 60 25 wew. 182; m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: elastomery, reometr bezrotorowy, mieszanki kauczukowe, guma, wulkanizacja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego