BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr kapilarny


Aparat: Reometr kapilarny
Typ/model: Instron CEAST SR10
Producent: Instron
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zestaw kapilar: D = 1 mm, L = 5, 20 i 30 mm.

Głowica pomiarowa siły o obciążalności 10 kN.

Zastosowanie: Do badań lepkości stopów polimerowych w warunkach wysokich temperatur (do 400 °C) oraz szybkości ścinania. Umożliwia odtwarzanie krzywej płynięcia przy stałej geometrii dyszy i z korekcją Bagleya.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Adres: ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań
Kontakt: dr Robert Przekop, tel. 510 810 681, techczt@amu.edu.pl, www.3dprint.home.amu.edu.pl
Słowa kluczowe: reologia, lepkość, płynięcie, termoplasty, polimery, przetwórstwo tworzyw sztucznych, stopy polimerowe, szybkość ścinania

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego