BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr kapilarny

Aparat: Reometr kapilarny
Typ/model: CEAST SMART RHEO
Producent: CEAST-Instron
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w zestaw kapilar o różnej średnicy i długości oraz czujnik PVT
Zastosowanie: Badanie płynięcia tworzyw termoplastycznych dla szybkości ścinania do 5000 s-1, wyznaczanie wykresu pVT tworzyw
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Adres:

35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12

Kontakt: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski; tel. 17 865 12 23; mhen@prz.edu.pl, dr inż. Mariusz Oleksy; tel. 17 865 12 23; molek@prz.edu.pl
Słowa kluczowe: krzywa płynięcia reometr kapilarny, krzywe pVT

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego