BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr kapilarny

Aparat: Reometr kapilarny
Typ/model: LCR 7001
Producent: Dynisco
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temp.: 40 – 430 °C; zestaw dysz; szybkości ścinania: od 0,1 s-1 do 100 000 s-1; nacisk tłoka 10 kN
Zastosowanie: Oznaczanie charakterystyk płynięcia i lepkości materiałów w stanie plastycznym w funkcji prędkości ścinania
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 11443
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:

61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3

Kontakt: mgr inż. Mateusz Barczewski; tel. 61 647 58 58; mateusz.barczewski@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: właściwości reologiczne i termiczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego