BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr obrotowy

Aparat: Reometr obrotowy
Typ/model: RheoStress RS6000
Producent: Haake
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w układ termostatowania Paeltiera i różnego rodzaju układy pomiarowe: stożek-płytka, płytka-płytka, cylinder-cylinder oraz stożek-płytka (jednorazowe do badania żelowania żywic chemoutwardzalnych)
Zastosowanie: Badanie krzywych płynięcia, tiksotropii właściwości lepkosprężystych oraz krzywych żelowania
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Adres:

35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12

Kontakt: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski; tel. 17 865 12 23; mhen@prz.edu.pl, dr inż. Mariusz Oleksy; tel. 17 865 12 23; molek@prz.edu.pl
Słowa kluczowe: krzywa płynięcia, reometr obrotowy, tiksotropia, lepkosprężystość, krzywe żelowania

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego