BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Reometr obrotowy

Aparat: Reometr obrotowy
Typ/model: MCR 301
Producent: Anton Paar
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Układy: stożek – płytka; płytka – płytka; do oceny lepkości wzdłużnej; DMTA; system skręcający; do badań fotopolimeryzacji (przystawka UV)
Zastosowanie: Wyznaczanie charakterystyk reologicznych tworzyw polimerowych między innymi: przebiegi krzywych płynięcia, krzywych lepkości, pierwszą różnicę naprężeń normalnych (N1), moduł sprężystości (zachowawczy) G' oraz moduł elastyczności, zwany również modułem stratności G''. Przystawka DMTA umożliwia przeprowadzenie analiz dynamicznych materiałów w stanie stałym
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Adres: 60-965 Poznań, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Kontakt: dr inż. Arkadiusz Kloziński; tel. 61 665 37 84; Arkadiusz.Klozinski@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: reologia, reometr, krzywe płynięcia, krzywe lepkości, lepkość wzdłużna, DMTA

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego